Founding

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma NORLYS SP. Z O.O. zrealizowała projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. "WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OŚWIETLENIA PRZY UŻYCIU ELIMINATORA STRUMIENI ŚWIATŁA" (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0031/16).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oświetlenia przy użyciu eliminatora strumieni światła i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Efektem realizacji projektu bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii jest uzyskanie technicznej, prawnej oraz organizacyjnej zdolności do realizacji wskaźników rezultatu projektu, którym jest proces produkcji oświetlenia przy użyciu eliminatora strumieni światła i wprowadzeniu na rynek wyprodukowanych na tej podstawie grupy słupów i lamp oświetleniowych np. Narvik, Koster, Modena, Visby.

Koszt projektu: 6 746 753,59 PLN
Kwota dofinansowania: 2 890 359,22 PLN